ITMdoctor Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z firmą ITMdoctor oraz świadczonymi przez nią usługami.

O firmie

ITMdoctor skupia wokół siebie ludzi, którzy od lat zajmują się doradztwem. Jesteśmy nowoczesną firmą konsultingową odnoszącą sukcesy. Zespół naszych konsultantów posiada niezwykle bogatą listę referencyjną ponad stu zrealizowanych z sukcesem projektów krajowych i międzynarodowych. Dzięki temu, że nasi konsultanci łączą w sobie kompetencje z różnych dziedzin, świadczą usługi na najwyższym poziomie. ITMdoctor zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorstw i instytucji w zakresie informatyzacji oraz oferuje usługi doradcze indywidualnie dostosowane do bieżących potrzeb organizacji. Realizujemy projekty informatyczne, mając na uwadze przede wszystkim zadowolenie Klienta. Nie tylko zajmujemy się wspieraniem wdrożeń szerokiej gamy systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, lecz również budujemy strategie informatyzacji, opracowujemy modele procesów gospodarczych, organizujemy przetargi na rozwiązania informatyczne oraz bezpośrednio wspieramy naszych Klientów w realizacji projektów informatycznych i zarządczych.

Misja i wizja

Naszym celem jest budować pozycję lidera wśród firm świadczących usługi konsultingowe na rynku IT. Każdy klient jest postrzegany przez nas w sposób zindywidualizowany, gdyż liczą się dla nas przede wszystkim relacje partnerskie.

Przez bycie liderem rozumiemy:

 • oferowanie więcej od konkurencyjnych firm
 • stałe podnoszenie sobie "poprzeczki"
 • przekraczanie standardów
 • wykraczanie poza obowiązujące schematy
 • bycie ambitnym
 • dbanie o szczegóły

Zespół

Nasz zespół konsultantów składa się z wysokiej klasy ekspertów w obszarze informatyki i zarządzania. Wieloletnie doświadczenie zostało poparte licznymi certyfikatami oraz bogatą listą referencyjną ponad stu zrealizowanych z sukcesem projektów krajowych, jak i zagranicznych.

Cechujemy się dużym zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do wszystkich realizowanych przez nas projektów. Każde przedsięwzięcie traktujemy jak nowe wyzwanie, które stanowi dla nas sposobność do wykazania się dużą kreatywnością. Jest to również możliwość do wykorzystania naszej wiedzy oraz doświadczenia, w celu sprostania wymaganiom postawionym przez naszych Klientów. Odbiorcy naszych usług cenią w nas nie tylko praktyczne doświadczenie związane z przeprowadzaniem kompleksowych analiz, pozwalających na wybór ściśle dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa systemu, ale również wszechstronność, sumienność oraz pomysłowość.
W trakcie realizacji projektów kierujemy się maksymą, która w całości ukazuje charakter oraz sposób pracy naszego zespołu:

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
Albert Einstein

Usługi

Analiza przedwdrożeniowa

To podstawowy proces niezbędny do pomyślnej relizacji projektu wdrożenia. Identyfikowane są procesy biznesowe oraz zakres funkcjonalny wdrożenia. Definiowane są oczekiwane korzyści czy harmonogram prac.

Profesjonalne przygotowanie umożliwia minimalizację ryzyka wystąpienia problemów projektowych.

Konsulting strategiczny

Obejmuje realizację audytu stanu informatyzacji organizacji, bilansu strategicznego, analizę rynku IT, identyfikację czynników istotnych.

W rezultacie zostaje opracowana strategia informatyzacji.

Audyt stanu projektów informatycznych

W ramach audytu świadczony jest nadzór, któy ma na celu weryfikacje prowadzonych czynności wdrożeniowych, ich zgodność z praktykami wdrożeniowymi. Kontrola odbywa się wraz z uwzględnieniem wcześniejszych założeń, pochodzących z dokumentacji projektowej.

Monitoring projektu umożliwia zidentyfikowanie zagrożeń oraz zarekomendowanie działań zabezpieczających projekt.

Modelowanie procesów biznesowych

W ramach tej usługi modelowane i usprawniane są procesy biznesowe. Tworzona jest koncepcja rozwiązań informtycznych wspierających te procesy.

Zastosowanie tych rozwiązań wpływa na redukcję kosztów wykonania i wzrostu efektywności przedsiębiorstwa..

Kompleksowe doradztwo przetargowe

Obejmuje przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przetragu: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytania ofertowego. W ramach usługi przeprowadzane są także analizy ofert i wsparcie w czasie negocjacji umów.

Doradztwo umożliwia przeprowadzenia profesjonalnego przetargu i obiektywnej oceny ofert.

Audyt zewnętrzny projektów współfinansowanych ze środków UE

Podczas realizacji audytu weryfikowana jest zasadność kosztów kwalifikowanych, prawidłowość rozliczeń finansowych oraz zgodność postępów realizacji projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Dzięki audytowi Klient otrzymuje zapewnienie o poprawności wszystkich procesów i postępów prac, likwidując ryzyko konieczności zwrotu dofinansowania, spowodowanego nieprawidłowościami przy realizacji umowy.

Kontakt

 • Dane adresowe

  ITMdoctor Sp. z o.o.
  ul. Na Polach 36E
  31-344 Kraków

  tel. 12 444 78 15
  fax 12 444 78 33
 • Email

  biuro@itmdoctor.pl
 • Informacje prawne

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400147.

  Kapitał zakładowy Spółki: 50 000 zł – opłacony w całości.

  NIP: 6772364633
  REGON: 122469165
  EU VAT Reg No: PL6772364633